Tesis yapımı

Bir tesisin inşası için, planlama ve uygulama aşamalarının yanısıra, talep edilen performans ölçütlerinin de net bir çerçevede belirlenmesi gerekir.
Performans ölçütleri, bir projenin hayata geçirilmesinde, olumlu ya da olumsuz, önemli rol oynarlar. Bu yüzden, iş sözleşmesinde teknik şartnamenin yanısıra, performans ölçütlerinin de tanımlanmış olması gerekir.

Ayrıca, tesisin asli inşasının yanısıra, tesisin bakım ve işletim gibi ceşitli hizmet ihtiyaçlarının da, iş sözleşmesinin imzalanması öncesinde belirlenmiş olması gerekmektedir.

Yasal çerçeve tesisin türüne göre önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Tesisin inşası sürecinde satınalma, diğer bir deyişle, üretim ve satışı bağlayıcı sözleşme hukuku ya da karma hukuk formu devreye girer. Bu noktada belirleyici olan, yüklenici firmanın tesisin büyük bir kısmını üçüncü taraflardan satın mı aldığı, yoksa bizzat kendisinin mi ürettiğidir. Tesisin inşa edildiği yer ve sözleşme taraflarının nerede bulundukları da ulusal mı, yoksa uluslararası hukukun mu uygulanacağını belirlemektedir.

MCE-CONSULT AG bünyesinde, Claim- ve Anti-Claim yönetimi ve VOB, ve bununla bağlantılı olarak, Almanya Medeni Kanunu – BGB (ulusal) ve FIDIC (uluslararası) gibi, uluslararası kabul gören sözleşme çerçeveleri konularında yetkin, uzmanlar bulunmaktadır.

Sözleşme taraflarının birbirine yönelik talepleriyle ilgili talep ve dava etme süreçleri ya da bu taleplere yönelik savunma konuları da MCE-CONSULT AG’nin uzmanlık alanları arasında yer alıyor.