VOB- / HOAI- danışmanlığı

Son yıllarda gerçekleşen hukuksal değişikliklere rağmen, imar hukukuyla ilgili Almanya Medeni Kanunu’nda yer alan yasal düzenlemeler, bir inşaat sözleşmesinin tüm tarafları için, yetersiz kalmaya devam etmektedir. Bu nedenle, inşaat sözleşmelerinde ek olarak VOB, yani İnşaat Hizmetleri için Sözleşme Kuralları, kullanılmaktadır.

Her türlü inşaat projesinin tüm taraflar için adil ve düzenli bir biçimde tamamlanması için, Almanya’da, gerek iş veren gerekse yüklenici tarafların gereksinimlerini tatmin eden kurallar VOB ile sağlanabilmektedir. VOB, bu anlamda, genel şart ve koşulları belirleyen bir işlev görmektedir. Karşılıklı çıkarların gözetilebilmesi için VOB kurallarının bütünüyle sözlemenin bir parçası haline getirilmesi büyük önem taşımaktadır. İleride ortaya çıkabilecek herhangi bir değişikliğin, söz konusu çıkarlar arasındaki dengenin bozulmasına yol açabileceğini asla gözden kaçırmamak gerekmektedir. Olası bazı durumlarda ortaya çıkabilecek kimi ayrıntıların, ileride, hukuki sonuçlar doğurabileceği unutulmamalıdır.

Almanya’da, Mimarlar ve Mühendisler için Ücret Yönetmeliği (HOAI)’nde mimar ve mühendislerin ve uzman planlamacıların ilgili hizmetlerinin ücretlendirilmesi konuları düzenlenmiştir. Söz konusu yönetmeliğin amacı, hizmet vericilerin hak ettikleri bir ücret almalarını, inşaat sahibi açısından da planlama kalitesini, ihalenin ve inşaat denetiminin güvenli bir biçimde tamamlanabilmesini garanti altına alabilmektir. Özellikle, HOAI ile ilgili güncelleştirme ve yenileme çabaları, bu alandaki bilgilendirme ve tartışma ihtiyacının giderek daha önem kazanmakta olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

MCE-CONSULT AG, VOB, HOAI ve medeni kanun (BGB) ile ilgili tüm konularda size ayrıntılı bir danışmanlık hizmeti verir. Konuyla ilgili tüm ayrıntılara hakimiz ve bunların pratikteki uygulamalarını biliyoruz. Söz konusu kurallar bütünüyle ilgili her türlü güncel değişiklikleri, ve planlanan güncellemeleri takip ediyor, olası değişiklerin işlerinizde ne gibi yeni etkiler yaratabileceği hususlarında öngörülerde bulunuyoruz.

Size, bu konularla ilgili sunabileğimiz hizmetlerden bazı örnekler:

  • Daha etkili sözleşme düzenlemelerine yönelik destek ve rehberlik,
  • Mevcut anlaşmalar çerçevesinde, potansiyel analizleri,
  • Tamamlanmış işler konusunda danışmanlık.

Lütfen bizimle iletişime geçin – İletişim.