Sözleşme-, Claim- & Ek talep yönetimi

İnşaat sürecinin teknik boyutlarının yanısıra, imar hukuku ve inşaatçılıkla ilgili kurallarda da, son yıllarda sürekli olarak, bir gelişim yaşanmıştır.

İster medeni kanun (BGB), VOB, isterse de HOAI ile ilgili olsun – taraflar arasındaki adil bir iş sözleşmesinin şartı, tüm ayrıntılara hakim olmak ve hukuksal açıdan güvenli bir konumlanmaktan geçmektedir.  Bu konuda, yasalarda meydana gelen değişiklikler gibi, en güncel hukuki içtihatlar da son derece önemlidir.

Çoğunlukla, henüz sözleşme içeriğinin somutlaşma aşamasında bile, ilerde ortaya çıkabilecek ek ödeme taleplerinin önü kesilebilir.

Yüklenici olarak, ilerde ortaya çıkabilecek bu gibi ek ödeme taleplerini başarılı bir biçimde belirlemek ve kabul ettirmek, ya da işi veren taraf olarak, ileride ortaya çıkabilecek ek ödeme taleplerine karşı kendinizi korumak için, yöntem becerisi ve pratik deneyimi gerekmektedir.

MCE-CONSULT AG, bu bağlamda, size şu özel hizmetleri sunmaktadır: