Kalite-, Güvenlik- ve Çevre yönetimi

„Başarıyla inşa etmek,“ yalnızca, fikirleri ve tasarımları ihtiyaca göre hayata geçirmek demek değil, bunu kalite standartlarını garanti ederek, güvenlik ve çevreye duyarlı olarak gerçekleştirmek demektir. Burada belirleyici olan da, kuşkusuz, maliyet ve zaman bütçesidir. Zira, gerçekleştirilebilir standartların yükselik çıtalarını tanımlayan faktörler bunlardır.

Kalite, güvenlik ve kalıcılık, tesadüfen elde edilecek sonuçlar değildir. Gerek firmanın gerekse projenin hedeflerine ancak ilgili kalite, güvenlik ve çevre yönetimleriyle, sistematik olarak ulaşılabilir ve sonuçlar ancak bu sayede kalıcı hale getirilebilir. Firmanızda etkin bir yönetim sistemi kurmanızda ve mevcut yönetim sistemini en verimli olacak şekilde optimize etmenizde size destek olmak istiyoruz.

Hizmet yelpazemizden bazı örnekler:

  • Sertifikasyon süreçlerinin hazırlık ve uygulama aşamaları,
  • Yönetim sistemlerinin hayata geçirilmesi, mevcut yönetim sistemlerine entegre edilmesi ve sonrasındaki takibi,
  • Mevcut kalite-, Güvenlik- ve Çevre yönetim sistemlerinin optimizasyonu,
  • Firma içi eğitim hizmetleri,
  • Kılavuzların oluşturulması ve güncellenmesi,
  • Kalite-, Güvenlik- ve Çevre yönetiminin tanımlanması / belgelendirilmesi,
  • İşlem modellerinin, formların, prosedür ve çalışma talimatlarının geliştirilmesi ve uygulamaya koyulması,
  • Sertifikasyon kurum ve kuruluşlarıyla aracılık ve birlikte çalışma olanaklarının yaratılması,
  • Finansmanla ilgili fonlara başvurular.

 Lütfen, bizimle iletişime geçin.