Organizasyon danışmanlığı

Etkin bir iş süreci ve hedef odaklı organizasyon yapılanmaları, hangi branşta olursa olsun, her firma için bir zorunluluktur. Söz konusu yapılanmalar, her düzlemdeki ticari faaliyetin sonuçları üzerinde, çok büyük oranda, belirleyici bir etkiye sahiptirler.

Firmalar, genellikle organizasyon düzleminde, çok az giderle başarılı bir biçimde harekete geçirebilecekleri, kullanılmayan gizli potansiyellere sahiptirler.

MCE-CONSULT AG, firmanızdaki organizasyon yapıları ve iş süreçlerini optimize etmenizde size destek olur. Bu çerçevede sunduğumuz danışmanlık hizmetleri, şu ana başlıklar altında toplanmaktadır:

  • Mevcut optimizasyon potansiyellerinin analizi,
  • Hedef tespiti ve bu hedeflere ulaşmaya yönelik önlemlerin geliştirilmesiyle birlikte, organizasyon konseptlerinin dizayn edilmesi,
  • Firmanızda, optimize edilmiş organizasyon konseptlerinin hayata geçirilmesine yönelik destekleme,
  • Firma içi eğitim, el kılavuzu vb. gibi eğitim etkinlikleri sayesinde, personelinizin aktif olarak sürece dahil edilmesi,
  • Sistemin hayata geçirilmesinden itibaren, başarısının denetlenmesi; gerekli görülmesi durumunda, daha iyi sonuç elde etmeye yönelik, firmanıza özel sistem uyarlamalarına başvurulması.

Hiçbir şirket bir diğerine benzemez. Başarımızın en önemli sırrı, standart çözüm önerileri yerine, firmalara özel çözümler sunmamızdır. Hizmetlerimizin odak noktasında, sizin firmanızın, sizin projelerinizin özellikleri yer almaktadır.

Sizinle yakın bir işbirliği ve eşgüdüm, konsepsiyon ve uygulamaya geçirilmesi aşamalarının her birinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Aktivitelerimizin yoğunluk ve kapsamını, her an için, siz belirliyorsunuz.

Başarınız için, yanınızdayız. İletişim.