Geçici yönetim

Bir işletmeyi başarıyla yönetmek, yalnızca görünen meydan okuma ve değişimlere göre pozisyon almak anlamına gelmez. Buna ek olarak, bazı özel durumlara kısa vadede ve esnek bir biçimde reaksiyon gösterebilmek de gerekir.

Böylesi durumlarda şirketinizin, geçici kapasite sıkıntılarını aşmak ve çözümlenemeyen sorunların ortadan kaldırılması için, doğrudan sizin hizmetinizde ve sizin yanınızda olacak, güvenilir bir ortağa ihtiyacı olabilir.

MCE-CONSULT AG, gerek kendi öz kaynakları, gerekse geniş network’üyle, firmanızdaki ticari ve genel sorumluluk gerektiren pozisyonlara, ya da tek tek faaliyet alanlarınıza yönelik, ‚en uygun ve deneyimli uzman personel’ desteği vermektedir.

İster firmanızdaki geçici bir zorluğu aşma, krizle başa çıkma, yeniden yapılandıma ve faaliyet alanlarınıza yönelik olsun, isterse de başladığınız bir projenin başarıyla sonuçlandırılması, bizim için önemli olan, firmanızın önündeki hedeflere etkili bir biçimde ulaşabilmesidir. Sosyal yeterlilikle birlikte yürüyen profesyonellik, güvenilirlik ve sadakat, bizim en temel prensiplerimiz arasında yer almaktadır.

Sunduğumuz hizmetlerle sizi şu alanlarda destekliyoruz:

  • Yeni faaliyet alanlarının kurulması / genişletilmesi,
  • Gider azaltılması, ciro ve karlılık artırımına yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve uygulamaya koyulması,
  • Ticari fonksiyonlara yönelik dış kaynak kullanımı,
  • Uygun kooperasyon ortaklarının aranması ve işbirliği olanaklarının sonuçlandırılması,
  • Controlling, organizasyonkalite-, güvenlik- ve çevre yönetimi, gibi alanlarda çeşitli sistemlerin uygulanması ve firmaya göre optimize edilmesi,
  • Diğer geçici, özel görevler,
  • Firma dışı uzmanlar, şirketinize yeni bakış açıları katmak gibi bir avantaj sağlayacaktır. Günümüzün gereksinimlerine uygun ve esnek bir biçimde, ihtiyaç duyduğunuz sürece, size destek olmak istiyoruz. Giderleriniz, böylelikle, hesaplanabilir, öngörülebilir ve kontrolünüz altında olsun.

Lütfen, bizimle iletişime geçin. İletişim.