Anti-Claim yönetimi

Anti-Claim yönetimi, projenin an itibariyle mevcut verilerinin sürekli olarak toplanmasını gerektirmektedir. Ancak, projenin hangi aşamada „takıldığını“ bilenler, gerekli ve etkili kararları en erken bir biçimde verebilir ve böylece proje sapmalarını minimize edebilirler.

Planlamada ve proje sürecinde aksamalar yaşanması durumunda, MCE-CONSULT AG, ortaya çıkabilecek zararı minimize etmek için, taşeron firmaların taleplerinin denetimi ve değerlendirilmesi gibi, çözümler geliştirir.

Anti-Claim yönetiminin buradaki odak noktası, haksız talepler karşısında firmayı koruyacak önlemleri almaktır.

Konuyla ilgili hizmetlerimizin ağırlık noktaları:

  • Risk tanımlama ve risk minimizasyonu
  • Taşeron firmaların performanslarının denetlenmesi
  • Şartnamenin takibi
  • Müzakere desteği ve müzakere yönetimi
  • Projenin mevcut durum verilerinin toplanması ve sapma analizleri
  • Düzeltici önlemlerin geliştirilmesi
  • Proje belgelerinin hazırlanması